Je bent ondernemer: Waar moet je aan denken bij brandpreventie?

brandpreventie ondernemers

Als er iets van levensbelang kan zijn, is het brandpreventie wel, of dat nu een juist aantal mensen is wat rondloopt op de vloer met een BHV diploma, een goede vluchtroute of voldoende blusmiddelen en brand- en of rookmelders. Alles wat je kan voorkomen is meegenomen.

Wat is brandpreventie?

Brandpreventie is ervoor zorgen dat wanneer er brand uitbreekt alles voor handen is om dit in een vroeg stadium te melden (brand- en rookmelders), de blusmiddelen om een brand in een vroeg stadium te kunnen doven (blussers en haspels), getraind personeel (BHV) welke weet hoe te handelen in geval van brand, goede en duidelijk aangegeven vluchtroutes zodat iedereen het pand zo snel mogelijk kan verlaten.

Hoe train ik mijn personeel?

Door een brandoefening te houden, op die manier kan je erachter komen of je getrainde personeel in staat is om de juiste handelingen uit te voeren, en of je andere personeel niet in paniek raakt door bijvoorbeeld rookontwikkeling. En wanneer je deze oefening niet aankondigt maar ergens rook laat ontwikkelen kom je er op alle manieren achter hoe je personeel het doet.

Of er inderdaad meteen de brandweer gebeld wordt, of er niet in paniek gebruik gemaakt wordt van de vaste telefoon, of er wel iemand de brandweer op gaat wachten en het belangrijkste toch wel; of je getrainde personeel er wel voor zorgt dat je andere personeel of klanten naar buiten gedirigeerd worden, en op een manier dat meer paniek voorkomen kan worden.

Nu kan ik me nog goed indenken dat je geen brandoefening gaat houden zonder deze aan te kondigen, er zouden wel eens gewonden kunnen vallen tijdens deze oefening wat niet de bedoeling kan en mag zijn. Maar het is wel zaak dat je personeel goed op de hoogte is, dat eventuele geblokkeerde (nood) uitgangen op voorhand bekend zijn en dat de mogelijk gevaarlijke ruimtes waar snel brand kan ontstaan extra gecontroleerd worden.

Brandpreventie is meer dan wat brandblussers en een ontruimingsplan hebben, het is nadenken en meedenken want wat gebeurt er als er hier brand uitbreekt en hoe kunnen we het dan het snelste oplossen. Indien er ruimtes zijn waar meer kans is dat er brand uitbreekt is het zaak om ervoor te zorgen dat daar op een andere manier gekeken zal worden naar de preventie mogelijkheden.

Want als we de tafel vijf centimeter verschuiven staat deze vijf centimeter verder van een mogelijke ontstekingsbron en is de kans dat er brand ontstaat alweer kleiner.

Nog een aantal voor de hand liggende dingen

Rookruimtes, zorg dat er alleen gerookt kan worden in de daarvoor bestemde ruimtes en zorg ervoor dat asbakken en dergelijke goed en tijdig geleegd worden zodat hier geen extra mogelijkheden zijn op brand.

Ruimtes waar giftige stoffen kunnen vrijkomen, zorg in deze ruimtes voor voldoende ventilatie en zorg ervoor dat de kans op brand zo klein mogelijk is. Wanneer deze kunnen exploderen heb je een net zo groot gevaar voor de gezondheid als brand.

Maar ook plaatsen waar geslepen of gelast wordt, zijn plaatsen waar je extra voorbedacht moet zijn op mogelijke brand. Kijk in alle gevallen verder dan je neus lang is en onderschat niets, je kunt beter goed voorbereid zijn en nooit een brand hebben in je gebouw, dan slecht voorbereid zijn en uitbranden omdat iemand zijn sigaret niet goed uitgemaakt heeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published.